Allmänna avtalsvillkor

Detta är vad som gäller när en juridisk person tecknar avtal för All Ears tjänster.

 

Avtalad tjänst

All Ears är en tjänst där slutanvändaren kan bevaka vad som sägs i talad media, det vill säga podcasts, radio, TV och Youtube.

Kunden kan välja vilka sökord den vill bevaka. För att använda All Ears behövs ingen mjukvara installeras lokalt på enheten där tjänsten används. Tjänsten nås genom en vanlig webbläsare exempelvis Chrome eller Safari.

 

Upphovsrätt

Upphovs- och äganderätt till den bakomliggande källkoden ägs av All Ears. Ingen del av hur tjänsten fungerar får analyseras av användaren/kunden.

 

Tillgänglighet

All Ears är tillgängligt dygnet runt. Drift kan pausas när som helst för underhåll eller andra åtgärder. Fel åtgärdas så snart vi har möjlighet att göra detta.

 

Support

För hjälp med hur tjänsten används från ett tekniskt perspektiv så kontaktas support@allears.ai 

Abonnemangsform och bindningstid samt ansvarsbegränsning avtalas separat vid köp av tjänsten.

 

Uppsägning av avtal

All Ears har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Kunden bryter mot användarvillkoren.

 

Tvist

Vid Tvist gällande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman.