Pr-värde

Få begrepp är så debatterat i kommunikationsbranschen som pr-värde. Säkert är dock att många framstående kommunikationsavdelningar använder pr-värde som en nyckel-KPI i sin rapportering.


Med hjälp av All Ears pr-värde kan du som kommunikatör tydligt räkna hem ditt kommunikationsarbete även i talade kanaler. På så vis kan du synliggöra värdet av din kommunikation även för medverkan i tv, radio, poddar och på Youtube.


Nedan följer en dokumentation över hur All Ears tagit fram pr-värde och hur du gör för att justera din pr-faktor.


  1. Vad är pr-värde?

  2. Uträkning av pr-värde?
    CPM
    Räckvidd
    pr-faktor

  3. Källor och referenser

Definition av pr-värde

Pr-värde, eller annonsvärde som det även kallas, är ett mått för att beskriva vad det skulle ha kostat att nå samma målgrupp med köpt annonsering istället för pr. Värdet anges i kronor.Uträkning av pr-värde

Pr-värdet räknas ut genom att multiplicera räckvidd, CPM (annonskostnad) och en pr-faktor. Vanligen är pr-faktorn 2,4, du kan läsa mer om hur detta räknas ut här.

 

Hur kommer jag igång med pr-värde?

Om du har tillgång till All Ears analyspaket får du pr-värde inkluderat. Har du inte analyspaketet redan? Kontakta oss!

 
 

 

Så fungerar CPM

CPM står för kostnad per tusen visningar (cost-per-mille). Det innebär att priset för en annons anges per tusen visningar av annonsen (”mille” betyder tusen). Så om din annons visas 10 000 gånger och ditt CPM-pris är 80 kr så blir det totala priset 800 kr (eftersom 80 x 10 = 800).


Reklam prissätts i regel med olika CPM beroende på hur lång reklamen är. Vi har utgått från att ett omnämnande i genomsnitt är 30 sekunder. CPM-priserna varierar även beroende på vilken medietyp det gäller.


CPM för de olika kanalerna är följande:


Medietyp

CPM

Radio

250

Podcast

500

Youtube

1000

TV

350Räckvidd

Pr-värdet baseras på All Ears räckviddsestimat. Siffran bygger på flera olika mätpunkter som t.ex visningar och följare – optimerat av vår egen räckvidds-AI.Pr-faktor

Eftersom förtjänad räckvidd har ett högre värde än en annons adderas en pr-faktor för att räkna ut pr-värdet. Olika organisationer jobbar efter olika pr-faktorer. Vi har utgått från branschstandarden 2,4. Du kan närsomhelst justera din pr-faktor. Kontakta support@allears.ai så hjälper vi dig.


Källor

I vår uträkning för pr-värde har vi utgått från en rad officiella prislistor vad gäller CPM för reklam på TV, radio, poddar och Youtube. Kontakta support@allears.ai om du vill ta del av källorna.

Kontakta oss genom att skicka ett mail, eller ring på 073 640 37 85.