Tonläge

Vad är tonläge?

Tonläge är en bedömning av den kontext som dina omnämnanden finns med i. Det kan vara positivt, negativt eller neutralt.

Genom att analysera tonläge kan du få en större förståelse för hur målgruppen uppfattar det det du bevakar, t.ex. ditt eget varumärke. Tonläge är ofta en central del av en medieanalys.

Andra ord för tonläge är sentiment, tonalitet eller engenskans opinionsbrytning.

 

Hur räknar All Ears ut tonläge?

Tonläge räknas ut med hjälp av maskininlärning och AI. Om ditt sökord omnämns i närheten av negativa ord som t.ex. fruktansvärd, äcklig, tråkig eller ful, görs ett antagande att omnämnandet är negativt.

Om ord som fantastisk, härlig, god eller magi sägs i närheten av ditt sökord klassificeras omnämnandet som positivt.

Omnämns varken tydligt positiva eller negativa ord i närheten av ditt sökord klassificeras ditt omnämnande som neutralt.


Justera tonläge

Att bedöma tonläge är komplext, det kan t.ex. vara svårt att uppfatta ironi. Om systemets bedömning av tonläget inte överensstämmer med din egen uppfattning, kan du enkelt justera det manuellt.

tonläge

Klicka på tonläge och välj det alternativ som passar.